Visine

Džordž Lojd: Simfonijska misa

Ovaj britanski kompozitor, flautista i violinista, koji je živeo od 1913. do 1998. godine, stvarao je tonalnu i melodijski prijemčivu muziku, suprotno vladajućoj klimi modernističkog i avangardnog stila, pa se zbog toga često susretao sa teškoćama oko dobijanja prilike da mu se dela uopšte izvode. O njegovom majstorstvu orkestracije i veštini isticanja čitavog spektra instrumentalnih boja, svedoči i partitura Simfonijske mise. Put do njenog nastanka bio je dug, i datira još iz 70-ih godina XX veka, kada je Lojd pokušao da napiše Te Deum, iz kojeg je ipak izrastao violinski koncert.

Simfonijska misa je premijerno izvedena 9. maja 1993. godine, a prvi put je snimljena svega 6 nedelja kasnije.

Urednik emisije: Ana Ćirica

broj komentara 0 pošalji komentar
Visine Visine

Autor:
Bojana Žižić, Ivana Komadina, Gorica Pilipović, Maja Čolović Vasić, Zorica Premate i Ana Ćirica

Na kraju programa, u VISINAMA predstavljamo  meditativne  i duhovne kompozicije autora svih konfesija i epoha. [ detaljnije ]