Čitaj mi!

Studije i ogledi

Ivan Milenković: Hegel i Delez

U ciklusu Studije i ogledi, 20. i 21. maja, možete pratiti tekst Ivana Milenkovića „Hegel i Delez”.

Na prvi pogled, a naročito ako poverujemo Žilu Delezu na reč, Hegel i Delez nepomirljivi su protivnici čije se nadublje neprijateljstvo ogleda u razumevanju pojma razlike. Za Hegela razlika je drugorazredna veličina koja svoj smisao crpe iz suprotstavljenog pojma identiteta, dok je za Deleza upravo razlika ključni pokretač našeg mišljenja, a glavni zadatak savremene filozofije jeste u tome da razori pojam identiteta kako bi napravio mesta razlici. Milenković, međutim, nastoji da pokaže kako su objavljene razlike između ova dva velika filozofa, naročito kada je reč o pojmu razlike, manje nego što se može učiniti na prvi pogled, a sličnosti, posledično, veće i značajnije, te, naročito, kako se pojmovi identiteta i razlike, što su ih ova dvojica filozofa izgradili, mogu primeniti na sadašnju političku situaciju u Srbiji i regionu, pa i šire.

Čita Dušica Mijatović
Urednica Olivera Nušić