Noćne promenade

Ostvarenja Lučana Berija, Đulija Aldinučija, ansambla Akordone i intepretacije sicilijanskih pesama baritona Simonea Alaima

01.00 Lučano Berio
Kompozicija Voci
Izvodi: Kim Kaškašijan, viola i Simfonijski orkestar Bečkog radija pod upravom Denisa Rasela Dejvisa


01.30 Simone Alaimo
Album Stare sicilijanske pesme


02.45 Lučano Berio
Kompozicija Prirodno na sicilijanske melodije 
Izvode Kim Kaškašijan, viola i Robin Šulkovski, udaraljke


03.05 Ansambl Akordone
Album Fra Diavolo – Muzika sa ulica Napuljskog kraljevstva 


04.20 Đulio Aldinuči
Album Sveti prostor