Studije i ogledi

Viola Klajn: Ženski karakter, kritika jedne ideologije

U ciklusu STUDIJE I OGLEDI, od ponedeljka, 18. do srede, 20. novembra, možete slušati tekst Viole Klajn „Ženski karakter, kritika jedne ideologije” koji je s francuskog prevela Suzana Bojović.

Autorka u svom radu polazi od stava da u savremenom društvu vlada „stereotip" o ženskosti, prisutan u različitim domenima društvenog života počev od načina ponašanja i snalaženja u svakodnevnom životu, preko problema obrazovanja, izbora profesije, politike zaposlenja, pa do toga na koji način su žene „prikazane" u književnosti, na filmu, u štampi ili reklami. Klajn ističe da su mnogi autori nastojali da pronađu neku naznaku koja bi omogućila da se obuhvati ženski karakter. Ona navodi teorije Haveloka Elisa, Ota Vajningera, Sigmunda Frojda, Alfreda Adlera, Helen Tompson, Margaret Mid... pri tome zaključujući da među njima ne postoji saglasnost u pogledu crta ličnosti koje bi se smatrale tipično ženskim.

Viola Klajn, naime, piše o tri etape razvoja odnosa društva prema ženama. Po njenom mišljenju, u prvoj, oslanjajući se na metafizičke i religijske elemente," žena se smatra bićem lišenim duše". Druga faza naglašava ideju „razlike". Žena, dakle, nije nedovršeni muškarac, već je ona po svemu od njega različita. Treću i poslednju etapu razvoja karakterišu dva blisko povezana faktora. Prvi je sve snažnije ubeđenje zasnovano na sociološkom i psihološkom dokazivanju da su crte ličnosti „rezultanta motivacija i neposrednih interesovanja" i da se razvijaju u zavisnosti od društvene uloge pojedinca u datoj kulturi. Pol je samo jedan od faktora među ostalima koji određuje tu društvenu ulogu, te tako i oblikovanje crta ličnosti. Društvena klasa, rasa, porodični odnosi, drušvena tradicija i konvencije takođe u tome imaju veliki značaj.

Čitala je Marica Milčanović.
Urednici Olivera Nušić i Predrag Šarčević.

broj komentara 0 pošalji komentar