Studije i ogledi

Kvame Entoni Apija: Nevolja s kulturom

U emisiji STUDIJE I OGLEDI od ponedeljka do petka možete slušati tekst „Nevolja s kulturom”, čiji je autor Kvame Entoni Apija.

Kako zapaža filozof iz Gane Kvame Entoni Apija, ono što brine mnoge zastupnike i aktiviste, od kojih su većina i politički teoretičari, nije konceptualna promenljivost kulture, već nestajanje aktuelnih kultura. Sa njihovog stanovišta, ne možemo kulture uzimati ozbiljno - bilo kao individualno bilo kao društveno dobro - a da se ne brinemo o njihovom očuvanju. U tekstu „Nevolja s kulturom" autor, u svrhu preispitivanja ali i problamatizovanja ove konstatacije, polazi od samog pojma „kulture" i njegove genealogije, od momenta kada je prvi put upoptrebljen da bi se njime nešto objasnilo, potom opisuje masivnu nadogradnju koju je kroz istoriju sticao, da bi kroz analizu različitih oblika kulturnog diverziteta ukazao na paradokse koji proističu iz shvatanja kulturnog diverziteta kao dobra po sebi (vrednosti simpliciter).

Tekst je pruzet iz knjige Kvamea Entonija Apije Etika identiteta, koju je 2005. godine objavio Princeton University Press.

Prevela s engleskog Mirjana Stefanović.
Čitala Marica Milčanović.
Urednici ciklusa Tanja Mijović i Predrag Šarčević.

broj komentara 0 pošalji komentar