Naučni skupovi

Postistina u savremenom dobu – govori Dragana Dimitrijević

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati izlaganje Dragane Dimitrijević „Da li su se stari Rimljani u predizbornim kampanjama služili postistinom?”. Snimak je zabeležen na naučnom skupu „Postistina u savremenom dobu” koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.

U savremenoj humanistici, pre svega u istorijskim naukama, postoji tendencija da se rimska civilizacija posmatra kao daleki početak zapadne civilizacije, za šta se mogu navesti određeni valjani argumenti. Proučavanje političkog života i ponašanja starih Rimljana predstavlja jedno od najplodonosnijih polja takvih komparativno-dijahronijskih istraživanja, koja bi trebalo da doprinesu boljem razumevanju istorijskog razvoja savremenih društvenih pojava. U svom izlaganju Dragana Dimitrijević ispituje da li se u svedočanstvima o predizbornim kampanjama u doba Rimske Republike mogu uočiti izvesni elementi postistine, nastojeći da dodatno osvetli istorijski aspekt postistine kao savremenog fenomena.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar