Radio Vrteška najave

sreda, 03. jun 2020, 10:00

Zoo simfonija: Pacov

Mahni repom, mrdni njuškom, pljesni šapom o šapu i počinje: Zoo simfonija - sve ono što niste znali o životinjama ...

pročitaj

sreda, 03. jun 2020, 11:00

Konvencija o pravima deteta: Član 3

Ove nedelje slušate Član 3 Konvencije o pravima deteta. Na njega odgovaraju, komentarišu ga i sa nama dele svoja razmišljanja - deca lično ...

pročitaj