Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 28. maj 2021

20:00
Najava programa
22:55
Imaginarna edicija – Šaputo: Nacizam i antika
00:28
Vokalni sat – Solo i duo kantate Johana Filipa Krigera
00:58
Knjiga za slušanje – Nataša Apana: Do sutra