Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 15. jun 2021

20:00
Najava programa
22:25
Refleksije – Radomir Putnik: Ludizam Aleksandra Popovića: Ljubinko i Desanka
23:45
Putevi proze – David Albahari: Male priče