Radio Beograd 3: Programska šema - ponedeljak, 14. jun 2021

20:00
Najava programa
21:30
Sa beogradskih scena – Snimak koncerta Nebojše Maksimovića (24. maja 2021, Galerija ArtGet)
22:40
Refleksije – Radomir Putnik: Ludizam Aleksandra Popovića: Ljubinko i Desanka
23:45
Putevi proze – David Albahari: Male priče
23:58
20. vek – Koncertantna muzika Hendrika Andrisena