Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 16. apr 2021

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Aleksandar Bošković: Četiri teorije o značenju mita
23:58
Vokalni sat