Добро јутро децо - Читаграм: Бик и зец

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију „Бик и зец“, српску народну басну.