Добро јутро децо - Читаграм: Уочи риму

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију: Уочи риму.