Добро јутро децо - Читаграм: Разликуј стих и строфу

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију „Разликуј стих и строфу“.