Добро јутро децо - Читаграм: Тајна

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију „Тајна“, песму Мике Антића.