Добро јутро децо - Читаграм: Одреди редослед догађаја

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију: Одреди редослед догађаја.