Добро јутро децо - Читаграм: Одреди главни догађај, место и време

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију: Одреди главни догађај, место и време.