Конвенција о правима детета: Члан 5

Ове недеље слушате Члан 5 Конвенције о правима детета. На њега одговарају, коментаришу га и са нама деле своја размишљања – деца лично!

Уредник серијала: Весна Ћоровић Бутрић.