Добро јутро децо - Читаграм: Мајка Јову у ружи родила

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију „Мајка Јову у ружи родила“, народну песму.