Добро јутро децо - Читаграм: Разликуј књижевне облике

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију „Разликуј књижевне облике“.