Добро јутро децо - Читаграм: Диктат

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију: Диктат.