Компас - Country

Кантри или вестерн музика је музички правац настао почетком 20. века у Сједињеним Америчким Државама. Потиче из традиционалних елемената народне музике европских досељеника, пре свега Енглеза и Ираца. Инструментаријум чине жичани инструменти, попут бенџа, гитаре и виолине, а честа је и усна хармоника.