Медаљон - Нада Мамула

Данашњи „Mедаљон“ посвећујемо Нади Мамули, српској народној певачици и извођачу босанксе севдалинке.