Од злата јабука

У данашњој емисији говорићемо о књизи Владимира Р. Ђорђевића "Српске народне песме предратне Србије ", која је објављена у Београду 1931. године. За овог етномузиколога, композитора, мелографа и музичког педагога се може без претеривања рећи да је живео за музику и народ. Његов рад има велики значај као део наше културе, као етномузиколошко градиво и са друге стране, као материјал за изграђивање наше уметничке музике.