Читај ми!

Научни скупови

Дивна Вуксановић: Медији и ментално здравље

У емисији Научни скупови, у петак, 30. октобра, можете пратити излагање Дивне Вуксановић под називом „Медији и ментално здравље”. Снимак је забележен на скупу „Филозофија медија: Медији и лудило” који је недавно одржан у Заводу за проучавање културног развитка у Београду.

Дивна Вуксановић у свом излагању сагледава комплекс менталног здравља у контексту доминације медијске културе. Познато је, пре свега захваљујући Фукоовом учењу, да се појам менталног здравља мењао у складу са изменама базичног социо-економског амбијента, те да је ментално здравље, посматрано индивидуално, умногоме зависило од перцепције окружења, истиче Вуксановић. С тим у вези, комплекс менталног здравља и болести данас можемо посматрати као резултанту интеракције индивидуе са социо-економским (медијским) окружењем, с једне стране (капиталистичка шизо-култура), као и владајућом перцепцијом тог односа. У том смислу, по њеном мишљењу, један од задатака филозофије медија јесте да разоткрије елементе који утичу на дефинисање (стигматзовање) и успостављање опште парадигме одређења менталног здравља/болести једне епохе, а с обзиром на утицаје медија на детектовање, индуковање, конструисање и лажирање како индивидуалне, тако и колективне (социјалне) патологије једног времена.

Уредница Оливера Нушић.