Читај ми!

Научни скупови

Безбедност и слобода у светлу пандемијске опасности – говори Станко Благојевић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ можете слушати снимак излагања Станка Благојевића „Корона и помрачење”, који је забележен на 20. Међународној филозофској школи „Felix Romuliana”, чија је овогодишња тема била „Безбедност и слобода у светлу пандемијске опасности”, а одржана је 29. и 30. августа у организацији Народног позоришта тимочке крајине – Центра за културу „Зоран Радмиловић” Зајечар и Центра за примењену филозофију и друштвена истраживања Београд.

Полазећи од апстрактних одређења односа слободе и безбедности, Станко Благојевић испитује њихово појављивање као појмова и феномена који су конкретизовани контекстом пандемије. На делу је обрнути поступак у односу на уобичајено разматрање утицаја пандемије на подразумевано значење и смисао слободе и безбедности. Сходно томе, критика је усмерена пре свега на аутоматизме и рефлексе наратива „ништа неће остати исто", односно укупног апокалиптичног тона у говору о коронавирусу, на шта упућује и наслов излагања. Аутор тумачи примену класичних фигура оптике и светлости, преузетих из филозофије, указујући на могућност критике актуелних приступа питању пандемије употребом фукоовских и рансијеровских појмова телесног и чулног распореда, посебно у погледу проблема друштвеног раслојавања као једног од уочљивих изазова. Такође ће бити речи о промени улоге пандемије од фасцинације преко инструментализације до премештања у контекст свих догађаја, нарочито имајући у виду брзину ове трансформације. У закључку излагања, Благојевић се осврће на питање потенцијала кризе изазване пандемијом, у смислу артикулације алтернатива тренутном стању.

Излагање је одржано 29. августа на археолошком локалитету Felix Romuliana у Зајечару.

Уредници циклуса Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.