Стереорама – Белканто са старих плоча

Компаративна анализа – Поређење технике и интепретације сопрана

Поредићемо технике и интерпретације сопрана белканто традиције с почетка прошлог века и послератног и савременог доба. Поред Марије Калас, представићемо Ђанину Аранђи Ломбарди, Дусолину Ђанини, Катерину Манчини, Зинку Миланов, Оралију Домингез и друге.

Аутор емисије Горан Поткоњак