Дијалози

Жељко Радинковић и Иван Миленковић: Хартмут Роза и нова критичка теорија

У емисији ДИЈАЛОЗИ можете слушати разговор који је, о новој критичкој теорији, са филозофом Жељком Радинковићем водио Иван Миленковић.

Књига Хартмута Розе „Односи према свету у доба убрзања" (у преводу Жељка Радинковића), с поднасловом „Контуре нове критике друштва", поставља неколико кључних питања о савременом свету: шта је критика у савременом контексту, који су услови могућности за конституисање савремене политичке заједнице, да ли је време сачувало своју метафизичку носивост какву је имало у историји мишљења, или је у толикој мери данас расцепкано да је попримило потпуно другачију природу и заузело другачије место у човековом свету него што је имало пре онога што Роза назива добом убрзања. Са филозофом и преводиоцем Жељком Радинковићем, о овим, као и другим филозофским питањима – местом Хајдегера у савременој филозофији, на пример – разговара Иван Миленковић.