Личности – Весна Микић

У среду, 30. октобра, у Београду је преминула музиколог Весна Микић, редовна професорка на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду.

Рођена 1967. године, студирала је у Београду на Факултету музичке уметности, где је завршила основне и магистарске студије, те 2002. године стекла титулу доктора наука, дисертацијом под називом „Музика у технокултури".

И овај рад, као и бројни други научни текстови Весне Микић, сведоче о њеним несвакидашњим и самосвојним интересовањима. Два велика поља њеног деловања представљала су истраживања у области популарне културе и музике, као и проучавање неокласицизма у савременој српској музици. Као круна њеног прегалаштва у овим областима, објављене су две књиге: Музика у технокултури и Лица српске музике: неокласицизам (2009), док се њена трећа књига, Лица српске музике: популарна музика, налази у припреми. Поред ових књига, које представљају изузетан допринос нашој музиколошкој литератури, Весна Микић је била и аутор многобројних музиколошких студија, приказа нових композиција, музичких и музиколошких издања, осврта на актуелне појаве у музици и музикологији, те аутор је рецензија музиколошких радова и лексикографских прилога. Њени научни радови одликују се високим степеном обавештености о питањима која је обрађивала, аналитичком прецизношћу, али и инвентивношћу интерпретација и доследним испољавањем личног става и креативности. Она је смело отворила читав низ питања о којима у нашој савременој музиколошкој литератури није расправљано и дала важно усмерење за даља трагања у области нових медија, технокултуре и популарне музике.

Али осим интензивне и оригиналне музиколошке делатности, Весна Микић је снажан траг оставила у нашој средини и као педагог са више од двадесет година искуства стеченог на свим нивоима академских програма на различитим високошколским установама у Србији, Црној Гори и Републици Српској. Њен ангжман је био неуобичајено интензиван, вишесмеран и успешан, значајно доприносећи да научни подмладак у овим срединама добије своје место и своју перспективу.

Била је шеф катедре за Музикологију на Факултету музичке уметности и оснивач Центра за истраживање популарне музике, у којем је окупила најмлађу генерацију научника посвећених проучавању различитих пракси популарне музике и научној интерпретацији популарне културе и музике. Оно што је одликовало њен рад са студентима, била је жива и непосредна комуникација, која их је подстицала на лако и брзо усвајање градива и касније постизање добрих академских резултата.

Током свог богатог професионалног живота, Весна Микић је била укључена у бројне домаће и међународне научне пројекте и радионице, континуирано је објављивала радове различитих музиколошких жанрова у водећим часописима, те била аутор енциклопедијских одредница за Енциклопедију светске популарне музике и Гроув мјузик онлајн (Grove Music Online).

У овој емисији подсетићемо се излагања Весне Микић забележено на трибини „Нови звучни простори" одржаној 8. октобра 2015. године у Сали Удружења композитора Србије у Београду. Том приликом представљена је композиција Гледајући у огледала Аниша Капура Срђана Хофмана о којој су, поред Весне Микић, говорили и Зорица Премате, харфисткиње Љиљана Несторовска и Милена Станишић, као и сам аутор.

Овим снимком, којим ћемо илустровати аутентични, живи и непосредни начина излагања Весне Микић, Трећи програм се опрашта од ауторке која је у нашој музикологији представљала стожерног мислиоца, а у музичкој педагогији једног од омиљених професора и наставника.

Уредница емисије: Ивана Неимаревићброј коментара 0 Пошаљи коментар