Студије и огледи

Милан Брдар: Хајдегерова танатологија

У циклусу „Студије и огледи“, од понедељка, 28. октобра, до петка, 1. новембра, можете слушати текст Милана Брдара „Хајдегерова танатологија“.

Аутор у раду настоји да образложи три тезе: прво, парадокс да је Хајдегер стекао славу одмах по објављивању „Бића и времена" (1927), а да то дело у то време није могло да се разуме у својим основним тачкама. Оно, по Брдаревом мишљењу, остаје „непробојно" уколико се не познају и други Хајдегерови списи који су настали у периоду од 1922. до 1929. године. Друга теза је да пуно разумевање Хајдегера у било ком сегменту његовог рада, налаже поглед из целине, уз вођење рaчуна о његовом „окрету" (Wendung), на основу прецизног датирања, и пуним последицама по филозофију каснијег Хајдегеровог рада. Треће, Брдар сматра „да се до сада није успело у тумачењу усмереном на одређење смисла човековог бића које није изгубило везу с основном темом Хајдегеровог дела, наиме истраживањем смисла бића". Њима насупрот, аутор се у свом раду бави „експликацијом смисла и значаја „бивања ка смрти".

Чита: Марица Милчановић.
Уредница: Оливера Нушић.

број коментара 0 Пошаљи коментар