Čitaj mi!

RTS učestvuje u projektu DEMUSIS

Veliki broj angažovanih diplomiranih muzičara u sistemu Radio-Televizije Srbije na raznovrsnim pozicijama kvalifikovalo je RTS da bude deo projekta DEMUSIS – „Poboljšanje digitalnih kompetencija i preduzetničkih veština kod akademskih muzičara u Srbiji za kulturno angažovanije društvo” Erasmus+ programa.

U projekat DEMUSIS uključeno je šest akademskih i tri neakademska (među kojima je i RTS) partnera.

Kroz ovaj projekat uvedena su dva nova master programa na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu: Muzička režija i Primenjena istraživanja muzike (PRIMA). Akademija umetnosti u Novom Sadu razvila je master Muzička produkcija.

Uveden je "LoLa" sistem preko kojeg je razvijeno učenje ali i zajedničko muziciranje na daljinu. Organizovano je stručno usavršavanje profesionalaca u oblasti muzike sa ciljem poboljšanja i osnaženja njihovih digitalnih i preduzetničkih veština. Na Fililoško-umetničkom fakultetu u Kragujevcu unapređeno je celoživotno učenje.

Radio-televizija Srbije, kao institucija sa velikim i dugogodišnjim iskustvom angažovanja akademskih muzičara bila je pouzdan partner u analizi potreba tržišta za ovim obrazovnim kadrovima. Takođe, održane su dve dvonedeljne prakse za studente iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca koji su se upoznali sa širokim spektrom poslova diplomiranih muzičara u sistemu RTS-a.

Projekat DEMUSIS značajno je uticao na smanjenje postojećeg jaza između institucija visokog muzičkog obrazovanja i civilnog društva, a kroz podršku učešću muzičkog obrazovanja u društvenom i kulturnom angažovanju.