Čitaj mi!

Dolina Jadra krije naselje iz bronzanog doba

U dolini Jadra nadomak Loznice, arheolozi Muzeja Jadra, nakon više od 30 godina istraživanja nekropole pod humkama iz bronzanog doba, na tragu su otkrivanja prvog naselja u severozapadnoj Srbiji iz tog perioda. Za sada, arheolozi kažu da je reč o poluukopanim stambenim objektima, sa brojnim nalazima pokretnog materijala, od kojih se izdvaja nekoliko luksuznih predmeta.

U dolini Jadra, nadomak planine Cer, arheolozi predano istražuju najbogatije groblje iz bronzanog doba na prostoru centralnog Balkana, a jedno od najznačajnijih otkrića na početku kampanje jeste lociranje prvog naselja iz ovog perioda.

„Trenutno se nalazimo na rečnoj terasi, na uzvišenju pored rečice Korenite, a iza nas se nalazi nekropola Paulje, gde su smeštene humke koje su formirane još u bronzano doba. Oko samog groblja evidentirani su objekti arheološkog sadržaja koji govore o naseljavanju u periodu od bronzanog doba“, kaže Rada Gligorić, savetnica Muzeja Jadra u Loznici.

Za sada, arheolozi mogu samo da kažu da je ovo naselje specifično po tome što su ga činile poluukopane kuće tipa zemunice.

Od brojnih nalaza bogato ukrašene keramike, alatki od okresanog kamena i bronzanih predmeta, posebno se ističu retki primerci kao što su ornamentisani keramički kalem i tronožni žrtvenik. Svi ovi predmeti stari su oko 3.500 godina.

„Površina koja bi trebalo da se istražuje, a trenutno radimo na 300 kvadratnih metara, je mnogo veća i sugurno obuhvata preko 5 hektara“, objašnjava Rada Gligorić.

Istraživanja će biti nastavljena u narednom periodu, a arheolozi će se truditi da zaštite svaku arheološku celinu pre nego što dođe do bilo kakvih radova koji su u vezi sa otvaranjem rudnika kompanije „Rio Tinto“.

Zaštitna iskopavanja već nekoliko godina organizuje i izvodi Muzej Jadra u Loznici.