Čitaj mi!

Alat optimizacije koji omogućava rad bez greške

Dobra optimizacija je ključ uspeha svakog ozbiljnog preduzeća, ali i neophodna mera kojom se mogu sprečiti mnoge neočekivane ili loše poslovne situacije. Od domaćih stručnjaka iz Tekor konsaltinga (Tecor Consulting) često možemo čuti korisne savete o pravilnoj optimizaciji svega što u jednom poslovnom okruženju može da bude teret poslovanju i nepotrebni trošak.

Lin (Lean) alati su strateški partner svake logične i zdrave optimizacije i u praksi se pokazalo da, bez mnogo ulaganja, vrlo brzo daju vidljive rezultate.

Jedan od krucijalnih alata iz Lin kruga je i Poka joke (Poka Yoke) – alat sa kojim posao može da teče bez greške. Lin alat Poka Joke razvio je  Šigeo Šingo, kao deo TPS-a (Tojotinog proizvodnog sistema) šezdesetih godina prošlog veka, za industrijske procese dizajnirane za sprečavanje ljudskih grešaka.

Šingo je redizajnirao proces u kome radnici u fabrici, dok montiraju mali prekidač, često zaborave da ubace potrebnu oprugu ispod jednog od tastera prekidača.

U redizajniranom procesu, radnik će izvršiti zadatak u dva koraka: prvo priprema dve potrebne opruge i stavlja ih u držač, a zatim ubacuje opruge iz držača u prekidač. Kada opruga ostane u držaču, radnici su znali da su zaboravili da ubace oprugu i mogli su da isprave grešku bez napora.

Naziv alata Poka joke je iz japanskog slenga koji se najčešće prevodi kao „izbegavanje greške“ – poka znači nenamerna greška, a joke izbegavanje. Izbegavanje greške odnosi se na izbegavanje nenamernih grešaka.

Izbegavanje greške je poznato po raznim drugim imenima poput izbegavanje idiota (baka-jaram), dokazivanje greške, prisiljavanje funkcija i barijere. Svaki termin ima malo drugačiju konotaciju, iako postoje značajna preklapanja u odgovarajućim značenjima. Prisiljavanje funkcija je podskup izbegavanja greške.

Koncept barijera – prepreka je širi pojam od izbegavanja greške. To nije samo pristup smanjenju nenamerne greške, umesto toga, on obuhvata širok spektar pristupa.

Neki pristupi izbegavanja greške uključuju „inspekcije zaštite“ koje izdvajaju defekte iz količine prihvatljivih proizvoda i zadržavaju ih da ne nastave u dalji tok procesa. Postoji alternativna tipologija kojom je podeljeno izbegavanje greške u kategorije: prevencija greške, otkrivanje greške, sprečavanje uticaja greške i izbegavanje greške u radnom okruženju.

Prevencija greške je najveći oblik izbegavanja greške. Ona čuva od pojave grešaka. Otkrivanje greške samo upozorava radnike na činjenicu da je greška učinjena. Takvi signali su veoma korisni jer često greške koje su brzo otkrivene i ispravljene zapravo ne daju povoda za defekte.

Otkrivanje da je hirurška gaza ostala u pacijentu je lakša situacija za otklanjanje pre zatvaranja, a rezultira daleko boljim ishodom za pacijenta nego ako se otkrije nakon završetka operacije. Sprečavanje uticaja grešaka znači da se ublažavaju posledice greške. Prevencija greške u radnoj sredini podrazumeva smanjenje žurbe, konfuzije i dvosmislenost tamo gde se radi.

Često nismo ni svesni sa koliko se primera primene Poka joke alata susrećemo u svakodnevnom životu i radu. 

div id="adoceanrsvdcfhklggd">