U blizini Viminacijuma otkriven brod

U blizini arheološkog nalazišta Viminacijum, na mestu na kome se nekada Mlava ulivala u Dunav, otkriven je brod dužine između 15 i 16 metara, verovatno iz antičkog perioda.

„Reč je o nalazu iz reda senzacionalnih, jedinstvenih i neverovatnih, bez preterivanja. Sam tip broda poseduje elemente koji se nisu bitno menjali tokom milenijuma, tako da nalaz nije moguće na taj način datovati“, rekao je dr Miomir Korać, koji vodi istraživanja u Viminacijumu.

Treba napomenuti da je kod Viminacijuma bila smeštena rimska flota Classis Flaviae. Analize će pokazati da li je reč o rimskom, vizantijskom ili srednjovekovnom brodu, ili pak o brodu iz mnogo ranijeg praistorijskog perioda. No jasno je da će ovo otkriće zauzeti posebno mesto u već izuzetnoj ponudi Arheološkog parka Viminacijum, kao jedinstveno otkriće na našim prostorima, smatra on.

Sve je počelo kada je bager na površinskom kopu uglja Drmno tokom rada naišao na ostatke dasaka na sedam-osam metara ispod površine zemlje. Bagerista je, imajući u vidu bogatu istoriju ovog područja, pravilno zaključio da su u pitanju ostaci iz minulih vremena, te je o tome obavestio arheološku ekipu uposlenu na istraživanjima antičkog Viminacijuma. 

Deo broda je oštećen radom bagera ali su ti delovi pronađeni, tako da će brod moći da se rekonstruiše u celini. Pramac broda podseća na rimski rostrum, što možda ukazuje da je u pitanju manji ratni brod. Ravno dno broda ukazuje da je projektovan za dejstva u plitkim rečnim vodama, naveo je Korać.

Trenutno se radi na pražnjenju unutrašnjosti korita gde su se možda očuvali delovi pokretnog inventara. Geolozi će na osnovu slojeva utvrditi u kom periodu je na ovom prostoru postojala reka, dok će fizikohemičari putem analize radioaktivnog ugljenikovog izotopa C4 moći da utvrde u kom je periodu posečeno drveće upotrebljeno za gradnju broda.