Za trogodišnji program „Ideje“ izdvojena 24 miliona evra

Povodom obeležavanja prve godišnjice svog rada, Fond za nauku Republike Srbije predstavio je javnosti naučnike-rukovodioce projekta koji su prvi dobitnici sredstava Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS).

Dobijanjem ovih sredstava 320 mladih naučnika u Srbiji ima mogućnost da realizuje 59 projekata iz više naučnih oblasti koje će Fond tokom naredne dve godine finansirati u ukupnom iznosu od devet miliona evra.

Osnivanjem Fonda za nauku napravljen je značajan pomak za naučnu zajednicu.

„Prethodna godina je 'godina za nauku' zbog toga što je mnogo toga u proteklom periodu urađeno za nauku. Pored Zakona o fondu za nauku i novog Zakona o nauci i istraživanju, uspostavljeno je i institucionalno finansiranje naučnoistraživačkih organizacija, što je osnov za uspešan rad“, istakao je prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Tom prilikom, Fond za nauku Republike Srbije otvorio je i program „Ideje“ koji je namenjen finansiranju izvrsnih ideja u svim naučnim oblastima.

„Za program ʼIdejeʼ su izdvojena 24 miliona evra i projekat se realizuje kroz četiri potprograma koja su namenjena različitim oblastima: prirodnim, tehničko-tehnološkim, biomedicinskim i društveno-humanističkim“, izjavila je dr Milica Đurić Jovičić, v. d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije.

Kako je navela, u naredne četiri godine projekti Fonda, ali i nauke generalno, biće finansirani iz projekta Svetske banke, koji je ove godine ratifikovan i uskoro počinje sa implementacijom, a izdvojena su i sredstva iz Evropske unije. 

Program „Ideje“ će omogućiti finansiranje projekata koji se baziraju na izvrsnim idejama koje u budućnosti mogu značajno uticati na razvoj nauke i istraživanja, privrede i/ili društva u celini, uključivanje izvrsnih istraživača u naučnoistraživački rad, jačanje profesionalnih kapaciteta istraživača i stvaranje novih projektnih timova.

Trajanje programa predviđeno je na tri godine, a podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim naučnim oblastima.

Projekti u okviru ovog programa nemaju unapred zadate teme. Program omogućava istraživačima da definišu sopstvene programe istraživanja, da oforme timove i sarađuju sa odgovarajućim laboratorijama, istraživačkim centrima, kao i privredom u Srbiji i u svetu.