Evropska komisija predložila mere koje će doprineti rodnoj ravnopravnosti

U strategiji za jednakost između žena i muškaraca navodi se da nijedna zemlja Evropske unije nije dostigla ravnopravnost i da su razlike i dalje vidljive u zapošljavanju, platama i politici.

Iako je Evropska unija svetski lider u rodnoj ravnopravnosti i ostvarila je značajan napredak proteklih decenija, i dalje postoje stereotipi i nasilje nad ženama. Svaka treća žena u EU je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja.

Žene zarađuju u proseku 16 odsto manje od muškaraca; iako fakultetsku diplomu ima više žena nego muškaraca, na direktorskim pozicijama u najvećim kompanijama EU samo je osam odsto žena, saopštila je Evropska komisija.

U odgovoru na tu situaciju, doneta je Strategija za rodnu ravnopravnost za period 2020–2025, kojom se EU obavezuje da uključi perspektivu rodne ravnopravnosti u svoje politike u svim oblastima.

U Strategiji, predstavljenoj 5. marta, uoči Međunarodnog dana žena, opisuje se kako će Komisija ispuniti obećanje predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da će Evropa obezbediti iste mogućnosti za sve koji imaju iste ambicije.

„Rodna ravnopravnost je osnovni princip EU, ali nije još realnost. U poslovnom i političkom životu i društvu kao celini, pun potencijal možemo dostići samo ako koristimo sav svoj talenat i raznolikost. Ako koristimo samo pola stanovništva, pola ideja ili pola energije, to nije dovoljno dobro. Sa Strategijom za rodnu ravnopravnost nastojaćemo da ostvarimo brži i veći napredak u promovisanju jednakosti muškaraca i žena“, rekla je Ursula fon der Lajen.

Cilj Strategije je da se obezbedi da žene ne moraju da savladavaju dodatne prepreke da bi postigle ono što se podrazumeva za muškarce, već da mogu da ostvare svoj pun potencijal, izjavila je evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali.

„Nijedna zemlja članica EU do sada nije postigla jednakost između žena i muškaraca. Napredak je spor, a razlike zasnovane na polovima i dalje postoje u zapošljavanju, platama, brizi i penzijama“, saopštila je Evropska komisija.

U Strategiji je predložen niz ključnih mera čiji je cilj okončanje nasilja nad ženama, obezbeđenje jednakog učešća i mogućnosti na tržištu rada i dostizanje rodne ravnoteže na rukovodećim položajima i u politici.

U Evropskoj uniji je 33 odsto žena pretrpelo fizičko ili seksualno nasilje, a 55 odsto je doživelo seksualno uznemiravanje.

U vreme demografskih izazova, ekoloških i digitalnih promena, podrška ženama da nađu zaposlenje u sektorima u kojima nedostaje kvalifikovana radna snaga, pozitivno će uticati na evropsku ekonomiju, smatraju u EK.

Da bi rešila problem nejednakih plata, Komisija je pokrenula javno savetovanje o transparentnosti plata, a do kraja godine će predložiti obavezujuće mere.

„Da bi se ženama omogućio uspeh na tržištu rada, Komisija će udvostručiti napore kako bi se sproveli standardi Evropske unije povezani sa ravnotežom poslovnog i privatnog života. Cilj je da žene i muškarci imaju zaista jednake prilike za privatni i profesionalni razvoj“, navodi se u saopštenju. 

„Komisija će se takođe zalagati za veće učešće žena u politici, uključujući izbore za Evropski parlament 2024, finansiranje i razmenu najboljih praksi. Da bi dala primer, Komisija će nastojati da dostigne rodnu ravnotežu i da do kraja 2024. ima 50 odsto žena na svim nivoima upravljanja“, piše u saopštenju.

Ciljevi Strategije ogledaće se u delovanju Evropske unije širom sveta, uz osnaživanje žena i borbu protiv nasilja nad njima.