Читај ми!

Завршава се мапирање посебних локалитета - биодиверзитет Србије биће део мреже „Натура 2000“

Европска унија већ 25 година побољшава очување биодиверзитета и одржавање природних ресурса кроз мрежу „Натура 2000“, која се сматра највећом мрежом заштићених подручја на свету, јер свака чланица мора да осигура правну заштиту подручја на својој територији. Богатство биодиверзитета Србије биће део мреже „Натура 2000“. После две и по године, завршава се пројекат којим су на основу рада пројектног тима од 30 стручњака идентификовани и мапирани локалитети посебне заштите.

Тренутно је у 28 земаља чланица ЕУ Натура 2000 мрежом обухваћено више од 27.000 копнених и маринских подручја, која покривају 18 одсто територије Уније. Нажалост Србија сада има свега седам процената територије која је под заштитом. То је веома мало.

„Европска Унија се обавезала да ће проширити мрежу заштићених продручја на најмање 30 одсто територије. У оквиру пројекта Натура 2000 идентификовано је 277 локалитета од интереса за заједницу и 85 подручја посебне заштите, која покривају 38 процената територије Србије", рекла је Ана Инјиго, вођа пројекта Натура 2000.

Загађење погађа свакога - кроз ваздух који дишемо, воду коју пијемо или земљу на којој гајимо храну. Загађење је такође један од главних разлога за губитак биодиверзитета, а губитак биодиверзитета је неповратан. Ми не можемо да створимо врсту станишта која је нестала, али можемо сада да делујемо да спречимо тај губитак. Захваљујући овом пројекту Србија је корак ближе очувању биодиверзитета припремајући земљу за мрежу Натура 2000", изјавио је Сакеларис Хурдас, из Делегације Европске уније у Србији.

Један од главних захтева које земље кандидати за чланство у ЕУ морају да испуне у области заштите природе је успостављање мреже Натура 2000. За њено успостављање Европска унија је од 2015. донирала Србији више од 3,5 милиона евра.

„Првенствено је неопходно да се имплементирају две директиве које се односе на еколошку мрежу. То је Директива о стаништима и Директива о птицама. На основу тога ми иимамо програм заштите природе са акционим планом који нам одређује динамику на који начин ћемо доћи до тих циљева. Сама еколошка мрежа је мало одвојена од самих заштићених подручја, из разлога што она има много шири обухват него што су сама заштићена подручја код нас у Србији идентификована", кажеСандра Докић, помоћница министрa заштите животне средине.

„Имамо 2.600 врста које се налазе или у статусу строго заштићених врста, које представљају угрожене, ретке, са друге стране имамо преко хиљаду врста које имају статус заштићених врста. Да споменем риса као једну од угрожених врста, ту су дивокоза, медвед, видра, сури орао, белорепан, бела кања, змије гмизавци... ", прича др Ненад Секулић из Завода за заштиту природе Србије.

Европски план за обнову природе обухвата и обнову деградираног земљишта, повећање органске пољопривреде, смањење употребе пестицида за 50 процената што ће и зауставити истребљење пчела и три милијарде нових стабала.