Како се троши новац од еколошких такси

Све локалне самоуправе имају Фондове за заштиту животне средине, неретко у њима су порпиличне суме новца. Изменама Закона о буџетском систему од пре две године општине и градови више нису у обавези да новац прикупљен од накнада за заштиту животне средине наменски троше. Многима од тада еколошки динар сада служи за крпљење рупа у локалним буџетима. Малобројни су они који то не раде.

Општина Параћин 20 милиона динара прикупљених од еколошке таксе у овој буџетској години утрошиће за заштиту приобаља реке Црнице од ерозије. Раније средства су коришћена за санацију дивљих депонија, за набавку опреме за прикупљање и обраду комуналог отпада.

Република је, кажу у општини Параћин, у последњих пет година буџете локалних самоуправа смањила за 30 одсто, тако да разумеју општине које еко фондове троше за друге сврхе.

"У нашој општини није било пренамене тих средстава до сада, закон то дозвољава од пре две године и многе општине због потпуног колапса финансирања локалних самоуправа у Србији користе та средства за неке друге намене, али ми нисмо то чинили, јер просто није било потребе, каже Саша Пауновић, председник општине Параћин.

Невладин еколошки сектор оштро је против пренамене еко фондова и подсећа да улагање у заштиту животне средине није трошак, већ инвестиција у здравље нације. Поглавље 27 о придруживању предвиђа улагања од најмање 11 милијарди евра у системе за пречишћавање отпадних вода, рециклажу отпада и друге еколошке намене, а већина тих инвестиција обавеза је локала. Зато сматрају да је пренамена такси лоше решење.

"На тај начин је потпуно обесмишљен рад и буџетских фондова за животну средину и онда долазимо у једну ситуацију која је крајње контрадикторна да држава има обавезу да реши проблеме животне средине, а да пре свега министарство финансија није препознало тај значај и дозволило је да се средства ненаменски користе", каже Владимир Јанковић, еколошка организација "Уникоп".

Пренамена еколошких фондова је изнудјен потез, кажу у локалној администрацији Параћина, и начин да се смањи притисак на општинске и градске буџете. Кад је каса празна прва изгледа страда управо екологија.

rts.jagodina@rts.rs
+381 35 244 221број коментара 0 пошаљи коментар