Стратегија за борбу против прања новца

Број пријављених сумњивих трансакција у Србији је у порасту, наведено је у Националој стратегији за борбу против прања новца и финансирања тероризма, која је објављена у "Службеном гласнику".

Предвиђено је да се препоруке из Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма спроведу у наредних пет година и донесе акциони план за њену примену.

Основни циљеви стратегије су примена међународних стандарда чије спровођење омогућава чланство или повољнији статус државе у међународним организацијама, као и развијање система сарадње и одговорности свих учесника у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Управи за спречавање прања новца у 2006. години су пријављене 803 сумњиве трансакције, 554 више него у 2005. години.

На основу 1.369 укупно пријављених трансакција од 2003. године до краја 2006. године, Управа је покренула 90 поступaка провере сумњивих података.

У стратегији, коју је Влада Србије усвојила 25. септембра ове године, наводи се да број предмета у односу на пријављене трансaкције сведочи о недовољном квалитету примљених извештаја.

Полицији је прослеђен 71 предмет, Пореској полицији 76, тужилаштву три, девизном иnспекторату осам, Безбедносно-информативној агенцији четири, а сектору за буџетску контролу, Комисији за хартије од вредности и Агенцији за приватизацију по један предмет.

број коментара 0 Пошаљи коментар