Усвојен ребаланс РФЗО-а и измене Закона о заштити животне средине

Скупштина Србије усвојила је ребаланс финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) за 2018. годину као и измене и допуне Закона о заштити животне средине.

На тај начин се стварају формално правни услови за конкурисање за добијање средстава из ИПАРД фонда, а у складу са мерама заштите животне средине.

Смисамо измена је у томе да се индивидуалним газдинствима и физичким лицима помогне да испуне све што је потребно да би могли да партиципирају и траже средства из овог фонда.

Реч је о средствима ИПАРД-а која могу остварити физичка лица, односно носиоци породичног газдинства, предузетници, привредна друштва, али и земљорадничке задруге. 

Законом је прописано да се средства из Зеленог фонда Србије додељују корисницима у сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине на основу јавног конкурса које обљавује надлежно министарство.

Средства се могу доделити и без спровођења јавног конкурса у случају финансирања интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине. 

Скупштина је усвојила и о Споразуму о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта. У питању је заштита 255 врста птица, од којих скоро половина пролази кроз Србију.

Србија се налази на путу гнездилишта тих птица и зимовалишта и законом се спречава криволов тих птица јер су веома важне за биодиверзитет Србије и других земаља.

Усвојен је и Закон о потврђивању споразума о очувању слепих мишева у Европи.

У Србији има 52 врсте те популације која је изузетно важна за равнотежу у природи.

Одлуком о изменама финансијског плана РФЗО за 2018. годину су увећани приходи и примања, односно расходи и издаци у износу од 4,1 милијарду динара и то 500 милиона динара трансфер из буџета за лица оболела од ретких болести и 3,6 милијарди динара за нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година којим се финансирају расходи за лекове, издате на рецепт, помагала и направе, као и боловања.

Председница Одбора за буџет, финансије и контролу трошења јавних средстава Александра Томић рекла је раније да су успостављени фондови за различите врсте болести који никада до сада нису била дефинисана буџетом Србије, као и да први пут РФЗО, уз помоћ одређених финансијских средстава, врши набавку иновативних лекова најновије генерације.

Нова седница Скупштине Србије почеће 16. октобра, а на дневном реду су предлози више закона, међу којима измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о озакоњењу објеката. 

На дневном реду су и Предлог закона о грађевинским производима и измене Закона о ваздушном саобраћају, које је поднела Влада Србије.

Посланици ће разматрати и предлог измена и допуна Закона о транспорту опасне робе, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају и Закона о превозу путника у друмском саобраћају.

Народна скупштина размотриће и предлоге измена и допуна Закона о државној припадности и упису пловила, Закона о поморској пловидби и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката.

број коментара 0 Пошаљи коментар