Влада усвојила измене закона о финансијској подршци породицама

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породицама са децом, као важног инструмента популационе политике.

Тим законским решењима износи родитељског додатка повећавају се за друго, треће и четврто дете, а период исплате права за треће и четврто дете продужава са 24 месеца на 120 месеци, саопштено је из владе.

Одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом представљају део укупне друштвене бриге о деци и односе се на побољшање услова за задовољавање основних потреба деце, посебне подстицаје за рађање и подршку материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и деци без родитељског старања.

Влада Србије усвојила је на данашњој седници и предлоге закона о ратним меморијалима, као и о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима.

Прописи који регулишу област ратних меморијала донети су пре 40 година, подсећа се у саопштењу владе и указује да је основни циљ тог предлога закона јасније дефинисање надлежности, јачање одговорности и ефикасности јединица локалне самоуправе и осталих институција и појединаца, као и стварање неопходних услова за заштиту културног наслеђа везаног за ратне периоде.

Највећа новина је надлежност министарства задуженог за неговање традиција ослободилачких ратова Србије за давање сагласности за подизање новог ратног меморијала.

Како се наводи, овако уређен систем допринеће унапређењу поштовања људских права, националних и верских осећања, традиције, као и побољшање туристичке понуде Србије.

Уређени ратни меморијали, као важан сегмент културне баштине Србије, постаће и део квалитетне и атрактивне туристичке понуде.

Промене у ангажовању сезонских радника

Влада је усвојила и Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима.

Тај закон треба да обезбеди бољи положај сезонских радника и поједностави начин њиховог пријављивања у пољопривреди путем електронске платформе.

Законом су дефинисани послови на којима се ангажује сезонски радник у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, а који су сезонског карактера.

Такође, закон предвиђа да послодавац може да ангажује сезонског радника највише 180 дана у току календарске године, а да за то време радник остварује право на пензијско и инвалидско осигурање, као и здравствено осигурање само за случај повреде на раду и професионалне болести.

Новчана накнада за рад сезонском раднику обрачунава се и исплаћује по радном часу, најмање у износу минималне цене рада.

Нов закон предвиђа да се за време обављања сезонских послова радник не брише из евиденције незапослених, нити му се обуставља исплата новчане накнаде Националне службе за запошљавање коју је остварио за време привремене незапослености.

број коментара 0 пошаљи коментар