Predstavljen novi format titlovanja za osobe oštećenog sluha

Na ovogodišnjem sajmu IFA 2015 u Berlinu Samsung Elektroniks je u okviru Hbb4All Pilot-A projekta prvi put prikazao novi format titlovanja koji će gluvim i osobama oštećenog sluha učiniti dostupnim sadržaje koji se emituju uživo sa interneta i sadržaje dostupne na zahtev.

Širom Evrope, emiteri se suočavaju sa izazovom da obezbede prevod u formatu koji funkcioniše na više platformi, kako bi mogli da pomognu osobama oštećenog sluha, kao i osobama koje jednostavno nemaju dovoljno napredno znanje jezika da prate sadržaj bez tekstualne podrške bez obzira da li je reč o sadržaju na njihovom maternjem ili nekom stranom jeziku.

Dok su tehnologije titlovanja koje koriste tradicionalne platforme za emitovanje već široko rasprostranjene, današnji izazov je da se obezbede titlovi koji ispunjavaju specifične potrebe korisnika u smislu kanala, platformi sličnih potrošačkih zahteva.

Da bi se obezbedila dostupnost usluga koje su jednostavne za upotrebu, visokog kvaliteta i koje funkcionišu na svim platformama koje nude IP i televizija na zahtev, emiterima je potrebna dobro osmišljena strategija produkcije i distribucije koja im omogućava da automatski razmenjuju titlove i čine ih dostupnim u druge svrhe.

HbbTV 2.0 donosi podršku za EBU-TT-D kao format titla (TTML) za sadržaje širokog opsega. Sadržaj dostupan na zahtev može se povezati sa EBU-TT-D dokumentima kreiranim u drugim tehnologijama, a sadržaji zasnovani na MPEG-DASH standardu mogu da imaju ugrađene EBU-TT-D titlove. Zbog toga je moguće generisati titlove za direktno emitovanje sadržaja putem interneta.

HbbTV terminali koji su trenutno dostupni na tržištu nemaju već ugrađenu podršku za titlove za sadržaje širokog opsega. Međutim, ovi terminali obezbeđuju dovoljno informacija o trenutnoj poziciji reprodukcije sadržaja dostupnih na zahtev direktno u aplikacijama, tako da je moguće dodati titlove u aplikacije. Ovo obezbeđuje fleksibilnost potrebnu kako bi se korisnicima ponudili titlovi koje je moguće prilagođavati sopstvenim potrebama, na primer, prilagoditi veličinu fonta.

broj komentara 0 pošalji komentar