Razvoj Televizije

Televizija Beograd počela je 28. novembra 1958. godine kontinuirano emitovanje eksperimentalnog programa koje je trajalo do maja 1966. godine. Iste, 1958. godine počinje sa emitovanjem i redovni TV program, koji se razvija do 1990. godine, u mreži JRT.

Od 1992. godine Televizija Beograd emituje program u sastavu Radio-televizije Srbije, a od 2006. godine u sastavu Radio difuzne ustanove (RDU RTS).

Drugi program otvoren je 1972. godine kada je počelo i emitovanje programa u boji.

Treći kanal počeo je sa radom 1989. godine, a od 1991. godine emituje se i program preko satelita.

Pripreme za rad digitalne televizije započete su 2005. godine.

Televizijska proizvodna i emisiona tehnika uspevala je da prati svetski tehnološki razvoj, ali je tokom NATO bombardovanja 1999. godine potpuno razorena primarna mreža TV predajnika. Ogromne štete, koje je Televizija pretrpela na svim punktovima, još uvek se nadoknađuju.

Od početka svog rada Televizija Beograd je prisutna u svetu.

Istorija Televizije pamti prvo uključenje u prenos Evrovizije, zatim pomračenje Sunca 1961. godine, prvi interkontinentalni satelitski prenos u Beogradu 1962. godine, prenos Evropskog atletskog prvenstva 1962. godine.

Od 1963. godine Televizija Beograd redovno učestvuje na svim prestižnim svetskim TV festivalima i donosi kući nagrade i priznanja.

Bogata programska istorija arhivirana je u više stotina hiljada audiovizuelnih filmskih i elektromagnetnih zapisa, fotografija i slajdova i 4 miliona stranica tekstualnih zapisa.

broj komentara 0 pošalji komentar