Јавне набавке у 2017. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

 

 ______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________

________________________________________________________

 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _________________________________________________

__________________________________________________

 

____________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________

__________

 _________________________________________________________

 _______________________________________________________

 

 ________________________________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________

 _________________________________________________

__________________________________________________

 

___________________________________________________

 

____________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

 ________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 ________________________________________________

 

_________________________________________________

 ________________________________________________

________________________________________________ 

 

________________________________________________

________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

 

________________________________________________

 

_______________________________________________

 

______________________________________________

 

__________________________________________

 

_________________________________________

 

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________