Јавне набавке мале вредности у 2013. и 2014. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Јавне набавке мале вредности по новом ЗЈН.

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

број коментара 0 Пошаљи коментар