Savremena srpska muzika

Odabrane kompozicije Ivana Božičevića.

Ovaj autor rođen je u Beogradu 1961. godine, a nakon završenih studija na klavirskom odseku, upisao je odsek za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića. Nakon završenih postdiplomskih studija, Božičević je do 2001. godine predavao na Odseku za teorijske predmete iste visokoškolske ustanove, kada se seli u Split gde i danas živi. Tokom osamdesetih godina, Božičević je studirao orgulje na Visokoj školi za muziku u Frankfurtu, a specijalizirao se za izvođenje rane muzike za ovaj instrument u Salamanki. Danas je Ivan Božičević aktivan kao orguljaš i koncertni pijanista, kompozitor klasične muzike, ali i izvođač u splitskim džez ansamblima i tradicionalnim klapama.

Emisiju posvećenu delima ovog savremenog autora, započećemo kompozicijom Koliba nastanjena duhovima, objavljenom nedavno na istoimenom albumu u izdanju diskografske kuće Edition Lilac. U pitanju je kompozicija čija je prva verzija nastala 2009. godine, da bi 2018. dobila svoju konačnu formu. Podnaslov kompozicije je „četiri meditacije na Bašoa", čijim je stihovima Božičević inspirisan još od studentskih dana. Svedenost haiku stihova, uticala je na autora da redukuje i muzička sredstva korišćena u ovoj kompoziciji, težeći da dočara estetske norme ove japanske pesničke forme u kojoj bi interpretator „trebalo da zvuči slobodno i ekspresivno, a da istovremeno ne odaje utisak da želi da zvuči slobodno i ekspresivno".

U emisiji ćete čuti i ostvarenje Letnja trava za klavir i elektroniku ovog autora, koje je takođe zasnovano na Bašoovim stihovima koji glase „Letnja trava - sve što je ostalo, od snova ratnika".

Urednica emisije: Ivana Neimarević.

broj komentara 0 pošalji komentar