Рефлексије

Џон Гревил Покок: Макијавели и Рим

У емисији РЕФЛЕКСИЈЕ можете слушати први део текста Џона Гревила Покока „Макијавели и Рим: република кaо идеал и као историја”. С енглеског превео Горан Стојановић.

Џон Покок, писац славне књиге Макијавелијевски моменат, један је од најпродорнијих тумача политичких прилика италијанске ренесансе и један од темељних познавалаца Макијавелијевог дела. Пококово разумевање Макијавелијевог републиканизма разликује се од других перспектива утолико што Покок снажно инсистира на разликовању римских модела републиканизма, на који се Макијавели непрестано позива, и историјских прилика у Фиренци раног 16. века. Управо на тој интерпретативној клацкалици - да ли се Макијавели, чак и када то ради експлицитно, заиста позива на римски модел, или, као политички и теоријски реалиста, он увек говори о Фиренци свога доба чак и када говори о републиканском Риму? Супротстављајући своју позицију позицијама других великих тумача Макијавелија, нарочито оних с енглеског говорног подручја - откуд и увођење појма комонвелт као превод латинског res publica - Покок нуди студију далекосежних теоријских импликација, показујући, још једном, у којој мери је Макијавели био луцидан посматрач политичких прилика свога доба и генијалан тумач старих списа.

Чита Марица Милчановић
Уредник Иван Миленковћ

број коментара 0 Пошаљи коментар