Александaр Милосављевић: Позоришне актуелности

У емисији ПОЗОРИШНЕ АКТУЕЛНОСТИ можете слушати осврт Александра Милосављевића на студију Мирослава Микија Радоњића „Бегунци из безнађа – драмски опус Виде Огњеновић у контексту савремене драматургије и књижевне традиције”, коју је прошле године објавио Позоришни музеј Војводине из Новог Сада.

Као и у својој претходној театролошкој књизи Стерија у огледалу 20. века, Мирослав Радоњић и у овој студији у којој разматра опус Виде Огњеновић примењује своја већ успостављена методолошка полазишта - сагледава и анализира драме уважавајући најшири контекст домаћег драмског стваралаштва. Радоњић, дакле, полази од претпоставке да је уметничко стваралаштво било ког аутора неопходно контекстуализовати, односно поставити га у специфичан, одговарајући координатни систем дефинисан релевантним делима његових савременика, те настоји да утврди генералну атмосферу, тематска и идејна тежишта својствена одређеној епохи, стилске особености и примењене поетичке принципе писаца који су, заједно са Видом Огњеновић, формирали слику драмског стваралаштва актуелног тренутка.

Како нас обавештава Александaр Милосављевић, књига се састоји из три дела: у првом делу Радоњић износи аргументе у прилог консатацији да је Вида Огњеновић по свему апартна појава у нашој драмској књижевности, да се њени комади по стилу, поетици и третману говорне фактуре њених ликова, као и по списатељкином односу према традицији, не уклапају у постојеће трендове, да нису последица одјека туђег списатељства, а још мање помодних трендова, те да, чак и када на тематском плану кореспондирају са делима других писаца, ипак творе чврст и јединствен монолит аутентичног литерарног, драматуршког стваралаштва; у другом, централном, делу студије аутор детаљно пише о сваком од комада из богатог драмског опуса Виде Огњеновић - анализира ликове, тематско-мотивску структуру дела, композицију, простор и време у драми, те њене стилске и језичке одлике; док је треће, завршно, поглавље Радоњић посветио истраживању односа драмског списатељства Виде Огњеновић и књижевне традиције као њене креативне инспирације, посебно се усредсређујући на Јоакима Вујића, Јована Стерију Поповића, Стефана Митрова Љубишу, Иву Андрића, Милоша Црњанског, као и на нашу усмену књижевну традицију.

Уредница емисије Тања Мијовић.

број коментара 0 пошаљи коментар