Mobilnim telefonom protiv Alchajmera?

Studija, započeta sa pretpostavkom da su mobilni telefoni štetni, ustanovila je da su elektromagentni talasi koje oni emituju imali stimulativan efekat na moždane funkcije miševa. Elektromagnetni talasi doprineli su da sa mozga nestanu naslage amiloida, koje su karakteristične za Alchajmerovu bolest.

Rezultati istraživanja, objavljeni u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazuju da bi mobilni telefoni, za koje se sumnjalo da mogu da izazovu tumor mozga, mogli da spreče pojavu Alchajmerove bolesti ili da je ublaže.

Eksperiment je obavljen na oko stotinu miševa. Oni su bili izloženi elektromagnetnim talasima koje emituju mobilni telefoni tokom sedam ili osam meseci na sat dva dnevno, čime se reprodukovao uticaj upotrebe tih aparata tokom više decenija kod ljudi.

Jedan deo ispitivanih miševa je genetski modifikovan da razvije Alchajmerovu bolest koja izaziva probleme sa pamćenjem kod starijih osoba, dok su drugi bili normalni i nisu pokazivali nikakve genetske predispozicije za tu bolest.

„Iznenadili smo se kad smo konstatovali da izloženost mobilnom telefonu, kada se počne u ranom dobu odraslog miša, štiti pamćenje životinje koja bi inače razvila simptome Alćajmera", rekao je Geri Arendaš, profesor neurologije na Univerzitetu Južne Floride, koji je glavni autor studije objavljene u "Dnevniku o Alchajmerovoj bolesti".

Poboljšan protok krvi kroz mozak 

Profesor Arendaš je rekao da je najveće iznenađenje bilo da su elektromagnetni talasi koje emituju mobilni telefoni uspeli da ponovo uspostave normalno pamćenje među starim miševima koji imaju Alchajmer.

Studija pokazuje da su elektromagnetni talasi koje proizvode mobilni telefoni doprineli da nestanu naslage peptida beta amiloida na mozgu miševa.

Naučnici smatraju da je nagomilavanje amiloida uzrok degenerativnog moždanog poremećaja koji je odlika Alchajmerove bolesti jer sprečavaju normalan protok kroz moždane ćelije.

Arendaš kaže da su pri izvođenju eksperimenta upotrebljeni kriterijumi koji mogu da budu uporedivi sa ljudima i da rezultati ovog ispitivanja mogu da budu validni i za ljude.

Istraživači su studiju započeli sa pretpostavkom da će ovi talasi biti štetni, a ustanovili su da ne samo da oni nisu izazvali rak kod miševa već su imali stimulativan efekat na njihove moždane funkcije.

„Ovi talasi povećavaju protok krvi u mozgu i stimulišu ga kod normalnih pojedinaca", rekao je Arendaš.

Tokom seansi sa mobilnim telefonima, naučnici su konstatovali da se povećava temperatura mozga kod miševa, što bi moglo da objasni povlačenje amiloidnih pločica, i to posle više meseci izloženosti elektromagnetnom polju mobilnih telefona.

Arendaš smatra da bi vredelo istražiti uticaj ovih elektromagnetnih talasa na čoveka.

Drugi autor studije, Čuahai Cao, rekao je da kad bi se ustanovila odgovarajuća elektromagnetna frekvencija koja bi efikasno sprečila nagomilavanje amiloida na mozgu, ta tehnologija mogla brzo da se primeni na lečenje Alchajmerove bolesti kod ljudi.

U SAD od Alchajmera boluje 4,5 miliona ljudi, što je duplo više nego 1980. godine, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH).

broj komentara 0 pošalji komentar