Ni medicina budućnosti neći moći bez lekara

Brojna su medicinska otkrića koja su promenila svet. Pružila su nadu mnogim pacijnetima i spasila milione života širom sveta. Zahvaljujući njima, iz godine u godinu se menja lice svetske medicine. Kako bi to lice moglo da izgleda u budućnosti?

Korak po korak, veštačka inteligencija osvaja i medicinu. Našla je svoje mesto u mnogim oblastima, naročito u radiologiji.

„Veštačka inteligencija je primena različitih softverskih tehnika koje omogućuju nama lekarima da postavimo lakše dijagnozu, da bolje prepoznamo oblike, dakle način koji je približan radu ljudskog mozga i koji omogućuje da sa se sa većom pouzdanošću postavi dijagnoza“ objašnjava profesor dr Ružica Maksimović iz Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, Kliničkog centra Srbije.

A dijagnoza se postavlja pomoću metoda koje svako od nas zna. Neke ste videli, za neke ste čuli, a neke ste i probali.

„Najviše se koristi mamografija, kompijuterizovana tomografija i magnetna rezonanca. Praktično, te tri tehnike su se sada pokazale kao dobre za obradu podataka i za diferencijalnu dijagnozu. Najviše se koristi kod oboljenja dojke, u neuroradiologiji, onkologiji, kardiologiji“, dodaje profesorka Maksimović.

To ne znači da će ove tehnike zameniti lekare.

„Ljudi su neophodni da bi se razvila tehnika veštačke inteligencije. Sve što se razvija u oblasti veštačke inteligencije se bazira na znanjima, tekovinama onoga što su lekari do sada radili. Tako da zaa razvoj dobrih dijagnostičkih tehnika u oblasti veštačke inteligencije, ljudi su nezamenljivi i oni su ti koji učesvuju u treniranju mreža i obuci“, napominje doktorka.

Ipak, ove tehnologije ubrzale su i olakšale rad lekarima.

„U određenim situacijama, gde imamo dileme da li se radi o jednoj vrsti promena ili drugoj, veštačka inteligencija omogućuje da se taj izbor suzi, odnosno povećava dijagnostičku tačnost onoga što mi vidimo metodama koje smo izabrali“, ističe dr Ružica Maksimović.

To što olakšavaju posao, ne znači da ih svi primenjuju.

„Veliko istraživanje koje je sprovelo Udruženje radiologa u kome su učestvovale i zapadnoevropske zemlje i ostale zemlje, pokazalo se da oko 50 odsto lekara koristi različita dostignuća veštačke inteligencije. To i nije toliko veliki broj, koliko se očekuje da će biti u budućnosti“, navodi doktorka.

Gde je u svemu tome srpka radiologija?

„Generalno u Srbiji koristimo onoliko koliko možemo, ali mislim da je jako bitno da smo na dobrom putu, da možemo da impementiramo u svoj svakodnevni rad“, zaključuje profesor dr Ružica Maksimović iz Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, Kliničkog centra Srbije.

broj komentara 0 pošalji komentar